REMOTE VIEWING - Ujawnione akta CIA o programie zdalnego widzenia.

W dzisiejszej odsłonie audycji Okiem Szamana, omawiamy Remote Viewing czyli Zdalne Widzenie w ujawnionym programie prowadzonym przez CIA prawie 30 lat. W audycji omówimy metody które stosowało CIA oraz ich rezultaty. Dowiecie się, że każdy może taką zdolność wyćwiczyć jak również poznacie procedurę prowadzenia "widzeń" stosowaną przez rząd Amerykański.

Serdecznie Zapraszam !


Notatki z audycji wraz z rysunkami i linkami do źródeł:


REMOTE VIEWING

Główny dokument - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00789r002200070001-0

KOLEKCJA REMOTE VIEWING 638 stron po 20 dokumentów na stronę (12760 plikow) - https://www.cia.gov/readingroom/collection/stargate

REMOTE VIEWING / ZDALNE WIDZENIE - jest to zdolność do poszerzenia świadomości oraz możliwości w celu postrzegania rzeczy znajdujących sie w dalekich odległościach lub w odległym czasie. Nie ma żadnej różnicy czy obserwujemy obiekt znajdujący się po drugiej stronie ulicy czy tysiące km.

Odkryto, że nie jest trudniej opisać zdarzenie lub cel który ma mieć miejsce jutro niż zdarzenie lub cel który zdarzył się dzisiaj.

Badania na uniwersytecie Princeton dowodzą, że tak właśnie jest, przeprowadzili oni ok. 410 eksperymentów które dowiodły, że czas i odległość nie mają znaczenia badając widzenia na podstawie określonych dat i godzin. Nie znaleziono żadnych dowodów na to że czas i odległość mają znaczenie, dlatego nazywamy RV nielokalnym zjawiskiem.


Nielokalność nie jest zjawiskiem parapsychologicznym, współczesna fizyka zajmuje się badaniami nielokalności i poczyniono odkrycia, stwierdzające, że zdarzenia dziejące się w oddaleniu od siebie o duże odległości są ze sobą w pewien sposób powiązane. Nauka nie lubi tego zjawiska, ponieważ ciężko jest wytłumaczyć, że eksperyment przeprowadzony w laboratorium działa również na odległość. Odkryto, że dwie cząsteczki ze sobą spokrewnione odpowiadają w ten sam sposób na bodźce bez względu na to czy znajdują się w tym samym pomieszczeniu czy 200km od siebie oddalone. Henry Stapp prezes departamentu fizyki w Californi stwierdził, że odkrycie nielokalności jest jednym z najważniejszych odkryć naukowych ostatnich czasów.

Nawet Einstein w trakcie badań nad mechaniką kwantową odkrył, że cząsteczki wytworzone wspólnie są ze sobą połączone i reagują tak samo na bodźce na odległość. Nazywamy to splątaniem kwantowym. Einstein nie znosił tego efektu, nie potrafił go wytłumaczyć i to zjawisko podważało jego własną teorię względności.

SRI - Stanford Research InstituteFizyk, autor książek, pionier w dziedzinie technologii laserowej i zastosowań laserów. Współzałożyciel programu nad badaniami parapsychologicznych zjawisk remote viewing w Instytucie Badawczym na Uniwersytecie Stanford (SRI - Stanford Research Institute) na przełomie lat 70’ do 90’. Jego praca oraz badania remote viewing/zdalnego widzenia zostały opublikowane w magazynie Nature w Instytutcie Postępu Elektroniki i Inżynierii Elektrycznej (The Proceedings of the Institute of Electronic and Electrical Engineers IEEE) oraz w Amerykańskim Stowarzyszeniu Postępu W Nauce (Proceedings of the American Association the Advancement of Science AAAS) . Za swoje odkrycia w dziedzinie rozwoju laserów i komunikacji laserowej został nagrodzony dwukrotnie przez Krajową Administrację Aeronautyki i Kosmosu w USA. Został nawet zaproszony do Akademii Nauk związku radzieckiego aby udzielić wykładów w dziedzinie remote viewing.

Pat Price - remote viewer

Były komisarz policji, jeden z najlepszych widzących w trakcie trwania programu.

“I więcej uwagi poświęcasz na to żeby coś ukryć, tym bardziej to błyszczy jak bikon w kosmosie.”

“Próby zdalnego widzenia były tak szokującym sukcesem, że byliśmy zmuszeni do formalnego kongresowego śledztwa, żeby określić, czy nie było przecieku w strukturach bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście, nikt nie był winny i dostaliśmy wsparcie na dalszy rozwój i badania przez rząd przez kolejne 15 lat.”

REMOTE VIEWING SESSION - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r001000270001-2

TRANSKRYPT SESJI REMOTE VIEWING - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r002100250001-2

STANDARD REMOTE VIEWING SESSIONS - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r002000240029-4

SUGEROWANA PROCEDURA TRENINGU REMOTE VIEWING - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00789r002200070001-0

MISSION STATEMENT - https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001200410004-1.pdf


“ Celem jest założenie programu używając psychoenegetyki do celów wywiadowczych. Specyficznie, wykorzystując temat psychoenergetyki nazywanej REMOTE VIEWING ( Zdalne Widzenie/Postrzeganie pozazmysłowe)

Program obejmuje następująco:

  • ustanowienie programu treningowego w remote viewing/ zdalnym widzeniu wykorzystując, wyselekcjonowany personel INSCOM

  • ustanowienie procedur do zbierania danych wywiadowczych używając techniki zdalnego widzenia

  • ustanowienie mechanizmu w celu odpowiedzi na przydzielone zadania wywiadowcze używając zdalnego widzenia

Utajnione przez dyrektora Departamentu Obrony, wydział wywiadowczy

Odtajnione 5 listopada 1999

pdf - https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001100290003-7.pdf

“Zbieranie danych wywiadowczych poprzez remote viewing zademonstrowało swoją wartość. Remote viewing nie jest eksperymentem, jest to skuteczna metoda pozyskiwania. Profesjonalny wywiadowczy analityk który przydziela nam projekty, ocenił nas na podstawie danych wywiadowczych które dostarczyliśmy. Remote Viewing nie powinno być jedyną metodą pozyskiwania informacji, ale powinno być używane w połączeniu z informacjami pochodzącymi z innych źródeł wywiadowczych.

Wojskowe remote viewing to nie są badania nad rozwojem. Jest to operacyjne pozyskiwanie, remote viewing jest pasywne, tanie, nie ma przed nim obrony i nie ma ryzyka ujawnienia przy odbiorze.”

podpułkownik Jachim, Projekt Manager porcji INSCOM w projekcie Grill Flame Departamentu Obrony.


  • Wielokrotnie w raportach, listach i odprawach przewija się informacja, że pomimo tego, że nie można remote viewing fizycznie zbadać i nie ma na czym się oprzeć z naukowego punktu widzenia, to sukcesy i postępy działają w zaskakująco dokładny sposób i badania powinny być rozwijane.


Jim Carter - były prezydent USA

Mieli przypadek zaginięcia małego samolotu zwiadowczego i nie mogli go zlokalizować, CIA udało się do kobiety, która podawała się za medium i na podstawie zdjęć samolotu dostarczonych przez CIA, kobieta podała szerokość i długość geograficzną gdzie samolot się rozbił. “Znaleźliśmy samolot tam gdzie powiedziała, że będzie.”


PODSTAWOWA STRUKTURA SESJI REMOTE VIEWING

  • widzący zdalnie/viewer

  • monitorujący - osoba monitorująca/śledząca postępy sesji, zadająca pytania ( ważne aby monitor nie znał rezultatu ponieważ widzący jest się w stanie nauczyć oznak które osoba znająca odpowiedz udziela, takich jak lekkie przyspieszenie oddechu lub mniejsza ekscytacja głosie.)

  • cel - obiekty, miejsca, przedmioty, zdjęcia itp

Przykład:

Algorytm komputerowy wybiera jedną z 300 przypadkowych fotografii. Osoba 3 drukuje zdjęcie, wkłada do koperty i pieczętuje, następie podaje kopertę do monitorującego. Obaj monitorujący i osoba przeprowadzająca widzenie nie wiedzą co znajduje się w kopercie. Sesja się rozpoczyna. Viewer podaje informacje, rysuje lub rysuje to co widzi. Monitor zadaje pytania które mogą pomóc obserwującemu w określeniu celu. Pytania ogólne nie dające wskazówek. np. co czujesz jak widzisz obraz, z czym ci się kojarzy czy widzisz jakieś kolory itp. Dopiero po zakończeniu sesji i udzielonej informacji kiedy viewer jest pewny, monitor otwiera kopertę.