top of page

REMOTE VIEWING - Ujawnione akta CIA o programie zdalnego widzenia.

W dzisiejszej odsłonie audycji Okiem Szamana, omawiamy Remote Viewing czyli Zdalne Widzenie w ujawnionym programie prowadzonym przez CIA prawie 30 lat. W audycji omówimy metody które stosowało CIA oraz ich rezultaty. Dowiecie się, że każdy może taką zdolność wyćwiczyć jak również poznacie procedurę prowadzenia "widzeń" stosowaną przez rząd Amerykański.

Serdecznie Zapraszam !


Notatki z audycji wraz z rysunkami i linkami do źródeł:


REMOTE VIEWING


KOLEKCJA REMOTE VIEWING 638 stron po 20 dokumentów na stronę (12760 plikow) - https://www.cia.gov/readingroom/collection/stargate


REMOTE VIEWING / ZDALNE WIDZENIE - jest to zdolność do poszerzenia świadomości oraz możliwości w celu postrzegania rzeczy znajdujących sie w dalekich odległościach lub w odległym czasie. Nie ma żadnej różnicy czy obserwujemy obiekt znajdujący się po drugiej stronie ulicy czy tysiące km.

Odkryto, że nie jest trudniej opisać zdarzenie lub cel który ma mieć miejsce jutro niż zdarzenie lub cel który zdarzył się dzisiaj.

Badania na uniwersytecie Princeton dowodzą, że tak właśnie jest, przeprowadzili oni ok. 410 eksperymentów które dowiodły, że czas i odległość nie mają znaczenia badając widzenia na podstawie określonych dat i godzin. Nie znaleziono żadnych dowodów na to że czas i odległość mają znaczenie, dlatego nazywamy RV nielokalnym zjawiskiem.


Nielokalność nie jest zjawiskiem parapsychologicznym, współczesna fizyka zajmuje się badaniami nielokalności i poczyniono odkrycia, stwierdzające, że zdarzenia dziejące się w oddaleniu od siebie o duże odległości są ze sobą w pewien sposób powiązane. Nauka nie lubi tego zjawiska, ponieważ ciężko jest wytłumaczyć, że eksperyment przeprowadzony w laboratorium działa również na odległość. Odkryto, że dwie cząsteczki ze sobą spokrewnione odpowiadają w ten sam sposób na bodźce bez względu na to czy znajdują się w tym samym pomieszczeniu czy 200km od siebie oddalone. Henry Stapp prezes departamentu fizyki w Californi stwierdził, że odkrycie nielokalności jest jednym z najważniejszych odkryć naukowych ostatnich czasów.

Nawet Einstein w trakcie badań nad mechaniką kwantową odkrył, że cząsteczki wytworzone wspólnie są ze sobą połączone i reagują tak samo na bodźce na odległość. Nazywamy to splątaniem kwantowym. Einstein nie znosił tego efektu, nie potrafił go wytłumaczyć i to zjawisko podważało jego własną teorię względności.

SRI - Stanford Research InstituteFizyk, autor książek, pionier w dziedzinie technologii laserowej i zastosowań laserów. Współzałożyciel programu nad badaniami parapsychologicznych zjawisk remote viewing w Instytucie Badawczym na Uniwersytecie Stanford (SRI - Stanford Research Institute) na przełomie lat 70’ do 90’. Jego praca oraz badania remote viewing/zdalnego widzenia zostały opublikowane w magazynie Nature w Instytutcie Postępu Elektroniki i Inżynierii Elektrycznej (The Proceedings of the Institute of Electronic and Electrical Engineers IEEE) oraz w Amerykańskim Stowarzyszeniu Postępu W Nauce (Proceedings of the American Association the Advancement of Science AAAS) . Za swoje odkrycia w dziedzinie rozwoju laserów i komunikacji laserowej został nagrodzony dwukrotnie przez Krajową Administrację Aeronautyki i Kosmosu w USA. Został nawet zaproszony do Akademii Nauk związku radzieckiego aby udzielić wykładów w dziedzinie remote viewing.


Pat Price - remote viewer

Były komisarz policji, jeden z najlepszych widzących w trakcie trwania programu.

“I więcej uwagi poświęcasz na to żeby coś ukryć, tym bardziej to błyszczy jak bikon w kosmosie.”

“Próby zdalnego widzenia były tak szokującym sukcesem, że byliśmy zmuszeni do formalnego kongresowego śledztwa, żeby określić, czy nie było przecieku w strukturach bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście, nikt nie był winny i dostaliśmy wsparcie na dalszy rozwój i badania przez rząd przez kolejne 15 lat.”


SUGEROWANA PROCEDURA TRENINGU REMOTE VIEWING - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00789r002200070001-0


“ Celem jest założenie programu używając psychoenegetyki do celów wywiadowczych. Specyficznie, wykorzystując temat psychoenergetyki nazywanej REMOTE VIEWING ( Zdalne Widzenie/Postrzeganie pozazmysłowe)

Program obejmuje następująco:

 • ustanowienie programu treningowego w remote viewing/ zdalnym widzeniu wykorzystując, wyselekcjonowany personel INSCOM

 • ustanowienie procedur do zbierania danych wywiadowczych używając techniki zdalnego widzenia

 • ustanowienie mechanizmu w celu odpowiedzi na przydzielone zadania wywiadowcze używając zdalnego widzenia

Utajnione przez dyrektora Departamentu Obrony, wydział wywiadowczy

Odtajnione 5 listopada 1999

“Zbieranie danych wywiadowczych poprzez remote viewing zademonstrowało swoją wartość. Remote viewing nie jest eksperymentem, jest to skuteczna metoda pozyskiwania. Profesjonalny wywiadowczy analityk który przydziela nam projekty, ocenił nas na podstawie danych wywiadowczych które dostarczyliśmy. Remote Viewing nie powinno być jedyną metodą pozyskiwania informacji, ale powinno być używane w połączeniu z informacjami pochodzącymi z innych źródeł wywiadowczych.

Wojskowe remote viewing to nie są badania nad rozwojem. Jest to operacyjne pozyskiwanie, remote viewing jest pasywne, tanie, nie ma przed nim obrony i nie ma ryzyka ujawnienia przy odbiorze.”

podpułkownik Jachim, Projekt Manager porcji INSCOM w projekcie Grill Flame Departamentu Obrony.


 • Wielokrotnie w raportach, listach i odprawach przewija się informacja, że pomimo tego, że nie można remote viewing fizycznie zbadać i nie ma na czym się oprzeć z naukowego punktu widzenia, to sukcesy i postępy działają w zaskakująco dokładny sposób i badania powinny być rozwijane.


Jim Carter - były prezydent USA

Mieli przypadek zaginięcia małego samolotu zwiadowczego i nie mogli go zlokalizować, CIA udało się do kobiety, która podawała się za medium i na podstawie zdjęć samolotu dostarczonych przez CIA, kobieta podała szerokość i długość geograficzną gdzie samolot się rozbił. “Znaleźliśmy samolot tam gdzie powiedziała, że będzie.”


PODSTAWOWA STRUKTURA SESJI REMOTE VIEWING

 • widzący zdalnie/viewer

 • monitorujący - osoba monitorująca/śledząca postępy sesji, zadająca pytania ( ważne aby monitor nie znał rezultatu ponieważ widzący jest się w stanie nauczyć oznak które osoba znająca odpowiedz udziela, takich jak lekkie przyspieszenie oddechu lub mniejsza ekscytacja głosie.)

 • cel - obiekty, miejsca, przedmioty, zdjęcia itp

Przykład:

Algorytm komputerowy wybiera jedną z 300 przypadkowych fotografii. Osoba 3 drukuje zdjęcie, wkłada do koperty i pieczętuje, następie podaje kopertę do monitorującego. Obaj monitorujący i osoba przeprowadzająca widzenie nie wiedzą co znajduje się w kopercie. Sesja się rozpoczyna. Viewer podaje informacje, rysuje lub rysuje to co widzi. Monitor zadaje pytania które mogą pomóc obserwującemu w określeniu celu. Pytania ogólne nie dające wskazówek. np. co czujesz jak widzisz obraz, z czym ci się kojarzy czy widzisz jakieś kolory itp. Dopiero po zakończeniu sesji i udzielonej informacji kiedy viewer jest pewny, monitor otwiera kopertę.
POZYSKIWANIE DANYCH MENTALNY HAŁAS

W momencie kiedy viewer dostaje obiekt, dane do pozyskania są “dostępne automatycznie” natomiast mentalny hałas tj. zmartwienia, wspomnienia, wyobraźnia itp uniemożliwiają na szybki dostęp do informacji. Wg badań wynika, że widzący po skoncentrowaniu się wchodzi w amplitudę góra/dół kiedy mentalny hałas jest wysoki i niski. Gdy hałas jest na poziomie niskim, pozyskiwane dane mają większą klarowność oraz są dokładniejsze. Ciągła wizja przetwarzana może prowadzić do zakrzywienia obrazu poprzez wpływy wyobraźni.

W praktyce zauważono, że monitorujący musi wypowiadać słowo klucz które wywołuje u widzącego natychmiastowe skupienie na celu. W sesjach używano słowa TARGET.

np. osoba widząca zaczyna mówić i wchodzi w rytm, opisuje różne rzeczy, monitorujący wypowiada słowo target i widzący zaczyna skupiać się mocno na celu i opisywać co widzi w czasie niskiej fali mentalnego hałasu.

Wykres:


 • Próbowano przeprowadzać sesje RV podczas hipnozy natomiast izolacja świadomości widzącego prowadziła do gorszych i niedokładnych wyników.

 • Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej dokładne wizje i ich odczytywanie ma charakter impresjonistyczny. Widzący tak naprawdę nie widzi dokładnie obiektu tylko odbiera szereg z nim związanych symboli które łącznie bardziej składają się na impresję czegoś niż dokładny obraz konkretnej rzeczy. Czyli odczucie i generalnie przekonanie które przychodzi do głowy.

 • Początkujący viewer uczy się przez pewien czas dostępu do okresów fal niższego hałasu mentalnego i odpowiedniego odbioru oraz odczytu impresji które prowadzą go do dokładnego i celnego opisania celu. Okres nabierania wprawy ocenia się na 25-30 sesji zdalnego widzenia

PROCEDURA

Po tym jak osoba widząca zdalnie nabierze wprawy i opanuje fundamentalne praktyki redukcji mentalnego hałasu. Procedura wygląda następująco:

 • identyfikacja celu, miejsce, pudełko, koperta itd

 • ustanowienie wewnętrznej potrzeby/ciekawości do opisania celu

 • skupienie, wprowadzenie bodźca TARGET poprzez neutralny świat - monitor

 • uchwycić i utrzymać pierwszą impresję następującą po bodźcu

Następnie należy zapisać dane zazwyczaj robi to monitor jeśli są to słowa lub widzący jeśli są to symbole lub unikalne kształty

 • szybki zapis pierwszych impresji przy użyciu symboli lub słów kluczy

 • natychmiastowo po tym należy zrobić 10 do 30 sekund przerwy

 • w okresie przerwy dochodzą o widzącego impresje obrazów i wyobrażeń lub próba interpretacji i wytłumaczenia. Nazywane jest to Nadinterpretacyjną Nadbuową i zostało stwierdzone, że ta nadinterpretacja jest prawie zawsze nieprawidłowa i należy ją pominąć/odrzucić

Interpretacja

 • Powtarzać wcześniejsze kroki dopóki cel nie jest szczegółowo opisany

 • Podczas każdej otrzymanej impresji należy się postarać opisać je szczegółowo pod kątem tektury, funkcji, koloru, wieku, ruchu itp.

 • Gdy opis wydaje się być komplety, zakończyć sesję poprzez finalne wyciąganie/krystalizowanie informacji odnośnie celuREZULTATY

 • Bez względu na stopień zaawansowania czy jest to nowicjusz czy ekspert, stwierdzono, że dokładna identyfikacja celu w większości przypadków, poza paroma wyjątkami, jest składana z małych porcji otrzymywanych informacji w całość.

 • Stopień zaawansowania rośnie wraz z praktyką, wejście w porządane stany zmniejszonej redukcji hałasu mentalnego następuje coraz szybciej i łatwiej

 • Ekspert powinien znać już swoją rutynę na drodze “dostępu” do pozyskiwanych impresji

 • Stwierdzono, że samo już zapisanie imienia, nazwiska, daty, numeru oraz celu sesji wywołuje podświadomą potrzebę identyfikacji obiektu. Coś w rodzaju sprawdzianu.

 • Wyszczególnia się 6 okresów dostępu w trakcie sesji, jeden okres dostępu określa się jako widzenie w trakcie obniżonego hałasu mentalnego i zrobienia przerwy. W kolejnych stopniach dostępu klaryfikuje się informacje pozyskiwane i pozbierane strzępki w coraz to dokładniejszy obraz. Monitor używa słowa Target i naprowadza widzącego pytaniami odnośnie strzępków informacji już zebranych. Np. Target, jaką teksturę mają kształty które widzisz? itd


PRZYKŁADY

 • Russel Targ na seminariach podaje, żeby spróbować telepatii w prosty sposób. Wyobraź sobie jakiś obraz w głowie jak najstabilniej potrafisz, przyłóż rękę do głowy i swoją głowę do głowy swojego przyjaciela, jeśli obraz który trzymasz jest stabilny - Twój przyjaciel powinien być w stanie mniej lub więcej opisać obraz który widzisz.

 • 100k dolarów zarobionych na kupnie/spzedazy srebra. 9 prognoz zachowań rynku z rzędu okazały nie trafne, byli na pierwszej stronie Wall Street Jurnal. eksperyment nie rozpadł (opowizieć)

 • koperty

 • metalowe fiolki z przedmiotem

 • wysyłanie ludzi w pewną lokalizacje

 • RV do opisania miejsca położonego na terenie kraju na podstawie podanych koordynatów

 • RV przeprowadzane na terenach Rosji - dźwig


2433 wyświetlenia2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

LUCYFERIANIZM

2 Comments


Kiedyś z koleżanką próbowałyśmy telepatii którą opisujesz i wiele razy udało nam się przekazać drugiej obraz. I tak jak mówisz, to był jakiś ogólny opis odczuć lub skojarzeń. Jestem trochę w szoku. Kiedyś się to wiedziało "znikąd". Chętnie popróbuję na nowo z wiedzą którą mam teraz i umiejętnością kontroli emocji ;)

Like

Alina Nowicka
Alina Nowicka
Apr 10, 2021

Witaj. Dziekuje za wspaniałe materiały. Dzis wypróbowałam technikę do przypomnienia snu, fajna

Like
bottom of page