Kontakt  z Okiem Szamana :)

Zapytania, feedback oraz tematy do poruszenia w audycji można kierować bezpośrednio na adres mailowy info@okiemszamana.com lub za pośrednictwem formularzu znajdującego się poniżej. 

Kontakt

Thanks for submitting!