PRAWO PRZYCIĄGANIA, HOLOGRAFICZNY WSZECHŚWIAT I HERMETYZM

Prawo Przyciągania, Holograficzny Wszechświat i Hermetyzm.

W dzisiejszej audycji porozmawiamy ezoterycznie, po szamańsku i filozoficznie na temat tego, w jaki sposób wykorzystać fakt, że żyjemy w holograficznym świecie. Zgłębimy 7 hermetycznych praw, które od starożytnego Egiptu dają nam klucz do obsługi Matrixa.

Wszystkich zainteresowanych poprawą jakości swojego życia oraz praktycznego wykorzystania podstaw magii hermetycznej serdecznie zapraszam !


Notatki z audycji:


The Secret - Rhonda Byrne, Data premiery - 2006


SZĘŚCIE

Można kupić nieruchomość, nie można kupić domu/ciepła domowego.

Można opłacić najlepszych lekarzy, nie można kupić zdrowia.

Pieniądze mogą przyciągnąć masę znajomych, ale nie kupisz przyjaciela.


Hermetyzm

Prawa hermetyczne:

PRAWO MENTALIZMU

PRAWO ZGODNOŚCI /KORESPONDENCJI

PRAWO WIBRACJI

PRAWO RYTMU

PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU

PRAWO BIEGUNOWOŚCI

PRAWO RODZAJU/GENERACJI


Są w rodzaju manualu, który daje informację o tym jak wszechświat jest stworzony oraz dają zasady jakimi należy się kierować bez względu na to w jakim wymiarze, czasie i przestrzeni się znajdujemy. Tak naprawdę prawo jest jedno - WSZYSTKO JEST UMYSŁEM. Natomiast na naszej płaszczyźnie, jedno uniwersalne prawo zostało podzielone na 7 po to, żeby było nam łatwiej to zrozumieć.


Starożytne świątynie np. w Egipcie zostały wybudowane w taki sposób, żeby ludzie wchodząc do środka, mogli czytać to co jest na ścianach, integrować 7 praw w swoim rozumieniu i stawać się bogami na ziemi.

Kto rozumie 7 praw i wie jak ich używać może czynić własną wolę, tworzyć własny świat a co za tym idzie - staje się “bogiem” na ziemi.


Nie ważne czy jesteś w świątyni czy nie, gdziekolwiek się wybierzemy, znajdujemy 7 praw wszędzie ponieważ z tych praw składa się wszystko co istnieje we wszechświecie.


Rzeczywistość jako świat w którym żyjemy, rozdzieliła 7 praw na 7 czakr w ludzkim ciele, które są nie tylko punktami energetycznymi ale też są organami kluczowymi do istnienia ciała. Poprzez 7 czakr, świadomość/duch tworzy projekcję ciała.


Bycie koherentnym i posiadając zrównoważoną każdą czakrę, jesteśmy w stanie dostrzec prawdę, doznać oświecenia oraz dostrzec boga w nas samych. Stajemy się alchemikami, kreatorami własnej rzeczywistości.

PRAWO MENTALIZMU - korona

 • Wszechświat jest umysłem, wszystko co nas otacza jest odbiciem naszych myśli.

 • Wszystko to czym żyjesz i wszystko co cię otacza jest tym w co wierzysz.

 • Wszystko czego doświadczamy jest tym czym myślimy, że doświadczamy.

 • Nasz umysł nie jest tym co nam się wydaje, że myślimy “ja chcę to” i powinniśmy to mieć.

 • Umysł jest wibracją i odpowiedzią na to kim jesteś, umysłem należy się stać.

 • Jeśli ciągle powtarzasz “ja chcę to” Twój umysł i wszechświat odczytuje to jako ja chcę, ja chcę i w efekcie to co dostajemy jest ciągłe pragnienie/porządnie czegoś. Zawsze będziesz odczuwać ‘ja chcę” ale nigdy nie będziesz miał niczego poza potrzebami.

 • Żeby mieć to czego chcesz, musisz zmienić wibrację swoich myśli i stać się tym czego pragniesz.

 • Wydaje się nam, że czegoś chcemy albo myślimy, że czegoś chcemy, ale zawsze myślimy o tym w przyszłości. Czas i przyszłość nie istnieją. Istnieje tylko TERAZ dlatego musimy myśleć wyłącznie w czasie teraźniejszym.

 • Jedyny sposób dzięki którem umysł tworzy rzeczywistość jest to że umysł musi wiedzieć, że rzeczywistość której chcesz jest tobą samym. Nie można myśleć o przyszłości, należy być swoją teraźniejszością.

 • Mentalizm jest tym czym jesteś, nie tym czym myślisz, że chciał byś być.

 • Duch i wielki umysł uczy się poprzez doświadczenia, dlatego świat i to co istnieje jest niedoskonałe. Nie da się uczyć i ewoluować w idealnym świecie i otoczeniu. Jeśli wszystko jest idealnie - potrzeba zmiany zanika, a zmiana jest jedyną stałą w kosmosie. Musimy być niedoskonali, żebyśmy mogli uczyć się od innych i widzieć inne perspektywy.

PRAWO ZGODNOŚCI / KORESPONDENCJI- 3 oko

Jak na górze tak na dole, jak na dole tak na górze.

 • Stosuje się to do wszystkiego w każdej skali.

 • Tak jak 15 trylionów komórek tworzą istotę, którą nazywamy człowiekiem, tak my wszyscy ludzie na całym świecie tworzymy to co nazywamy ziemią i jej świadomością.

 • Jesteś na zewnątrz tym czym jesteś wewnątrz. Świat, który cię otacza jest odbiciem twojego wnętrza i myśli.

 • Jest to kolejne uosobienie twojego własnego umysłu, żeby ci pokazać kim naprawdę jesteś.

 • Ilu ludzi, tyle światów. Każdy postrzega świat i wszystko co go otacza na swój własny sposób.

 • Prawo korespondencji daje możliwość zobaczenia tego kim jesteś w świecie, który cię otacza

 • Tak jak mentalizm stworzył rzeczywistość która nas otacza, korespondencja pozwala nam na to aby widzieć siebie samych.

 • Wszystko we wszechświecie posiada swoją korespondencję. Nic nie dzieje się tak o po prostu. Wszystko jest odbiciem czegoś.

PRAWO WIBRACJI - gardło

 • Kiedy umysł zda sobie sprawę z tego czym jest, uświadamia sobie że wszystko co istnieje jest wibracją

 • Wibracja jest tym co tworzy świat i tym co pomaga tworzyć korespondencję

 • Jeśli tworzysz niską wibrację przez np. negatywne słowa, wszystko co do Ciebie wróci, będzie niską wibracją.

 • Jeśli tworzysz wysoką, pozytywną wibrację, wszystko co do Ciebie wróci będzie wysoką wibracją

 • To jest tak jak np. w czasie gdy wrzucamy kamień do wody. Im cięższy kamień tym wolniej rozchodzi się woda

 • Słowo jest tym co tworzy w naszej rzeczywistości. To co mówisz będzie tym co stworzysz.

 • Słowo było pierwszą rzeczą która istniała we wszechświecie.

 • Cała korespondencja świata która do Ciebie wraca będzie odpowiedzią na to co wyraziłeś poprzez słowa

 • Dlatego musimy uważać nie tylko na to co myślimy ale też na to co i w jaki sposób mówimy i się wyrażamy. Intencja oraz intonacja tworzy świat, który cię otacza

Gdy wyrazimy swoje wibracje uruchamiamy rytm


PRAWO RYTMU - serce

 • Prawo rytmu uczy nas, że wszystko we wszechświecie ma swój czas oraz rytm

 • Wibracja rozchodzi się jak fala, raz jesteśmy na górze fali a raz na dole

 • Pozytyw, negatyw, pozytyw, negatyw cały czas

 • Dlatego musimy znać rytm własny i rytm w jakim toczy się świat

 • Rytm jest połączony z czasem

 • Ile razy ty sam wibrujesz jest rytmem, który będziesz miał we wszechświecie

 • Musisz szanować rytm, żeby działać i robić to czego pragniesz

 • Jest twoja wibracja jest niska to rytm jest wolny i zabiera dużo czasu zanim coś do c