top of page

Holograficzny Wszechświat - Ujawniony raport CIA
Witam,

Serię Holograficzny Wszechświat rozpoczynamy od ujawnionego w latach 80tych raportu CIA, który ujawnia pracę oraz badania rządu amerykańskiego nad opanowaniem i "uzbrojeniem" Matrixa.

Zapraszam do wysłuchania audycji oraz zapoznania się z materiałami zamieszczonymi poniżej.


CIA strona raportu - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r001700210016-5


CIA raport pdf - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r001700210016-5


Torus w różnych odmianach:

1.

2.


3. Geometryczna wizualizacja matrixa

Rysunki podpułkownika McDonnell z raportu:

Moje notatki z raportu wraz z tłumaczeniami niektórych paragrafów:


Matrix i odtajnione dokumenty CIA

INTRO

Półkule mózgowe:

Prawa kreatywna

Lewa logiczna/analityczna


Osoby:


Itzhak Bentow to był naukowiec, wynalazca, mistyk oraz autor książek. Żyl w latach 1923-1979, urodzony w Czechosłowacji, przeniósł sie do stanów. Jego najsłynniejszym wynalazkiem było urządzenie do sterowanego cewnikowania serca które stosujemy do dziś oraz byl pionierem w dziedzinie biomedycznej inżynierii, dzięki takim ludziom mamy np USG lub rezonansy magnetyczne. Był również jednym z pierwszych naukowych który zajmował nie również badaniami nad świadomością człowieka i jak ona działa.

Opracował model rzeczywistości opierający sie na bazie hologramu w którym wszystko jest cząstotliwoscia oraz wibracja, nic nie jest stale a nasze zmysły postrzegają jedynie różnice w pol energetycznych.Światy oraz doświadczenia przeplatają się ze soba nawzajem.

Wskazał też, że odmienne stany świadomości dają nam dostęp do światów równoległych oraz otwierają możliwości niedostępne dla nas w normalnych jej stanach. Jego zdaniem “ Dusza jest zbiorem informacji które gromadzimy w trakcie życia”.


Niels Bohr, znanego fizyka którego odkrycia zostały nagrodzone nagroda nobla w 1922 w dziedzinie fizyki. Przyczynił nie do zrozumienia struktury atomowej oraz był jednym z ojców fizyki kwantowej.


Monroe Institute

Robert Allan Monroe jako Bob Monroe 1915 – 1995

założony na początku 1970


Analiza i ocena procesu przejścia - Gateway Experience

Raport napisany przez podpułkownik Wayne McDonnel skierowany do dowódcy grupy operacyjnej armii amerykańskiej w Forcie Meade.

09 czerwca 1983r. 38lat temu !


 • Na początku podpułkownik McDonnel przyznaje ze zadanie które zostało mu przydzielone okazało nie absorbujące i trudne. Oraz wyjaśnia ze we współpracy z naukowcami, głównie fizykami zagłębił się w biomedyczne modele opracowane przez Itzhaka Bentova.

 • Następnie zagliebial się w rożne źrodła mechaniki kwantowej aby moc być w stanie opisać w naukowy sposób naturę oraz funkcjonowanie ludzkiej świadomości. Zaznacza wielokrotnie ze skierował on swój nacisk na zbudowanie zweryfikowanego naukowego modelu tego jak świadomość działa pod wpływem synchronizacji pokul mózgowych które sa integralnym elementem szkolenia w Procesie Przejścia co po prostu oznacza, ze szkolili się z tego jak wychodzić z siebie i świadomie zwiedzać oraz poruszać nie po hologramie, matrixie świadomości.

 • Następnie wyszczególnia niektóre z technik które są dalej opisane w raporcie, które wg niego są czynnikami biomedycznymi takimi jak: hipnoza, biofeedback transcendentalna medytacja oraz synchronizacja półkul mózgowych. Zaznaczając przy tym ze są to użyteczne techniki zwłaszcza dla początkujących w temacie.

 • Kolejnym krokiem jest przytoczenie osoby Nielsa Bohra,

 • Porucznik McDonnel cytuje Bohra który powiedział do swojego syna “ Nie myślisz tylko zaledwie jesteś logiczny”

 • I to jest ważny punkt ponieważ dalsze opisy raportu wiążą nie z tym, ze musimy użyć nie tylko naszej logicznej lewej półkuli ale tez prawej kreatywnej i wyobraźni.

 • Autor raportu podkreśla że zrobil wszystko co jego mocy żeby podpierać się nauka głownie fizyka żeby odciąć się od okultystycznych mitologii i przesądów.

RAPORT SAM W SOBIE

HIPNOZA

 • omawianie czym generalnie jest hipnoza. Generalnie jest to technika która pozwala na przejecie bezpośredniego dostępu rejestrów kory czuciowo-ruchowej , ośrodków przyjemności, oraz dolnego mózgu opowiadającego za emocje

 • wyjaśnia ze lewa półkula mózgu która odpowiada za analizę informacji, przetwarzanie dochodzących bodźców z zewnątrz oraz tzw “rozsądne myślenie”

 • po analizie lewej półkuli przekazuje ona dane do prawej półkuli która działa bezkrytycznie, niewerbalnie oraz nieliniowo oraz nieschematycznie, zaznacza ze z ich badan wynika ze prawa półkula przyjmuje informacje z lewej bezkrytycznie i przyjmuje za pewnik.

 • podaje przykłady na przeprowadzonych badaniach : 1.brak czucia w nodze, 2.uczucie szczęścia, 3.dostęp do poszerzonej percepcji i zwiększonej pamięci za sprawa zwiększonego dostępu do używania prawej półkuli. Większość używa głowie lewej półkuli mózgowej a co za tym idzie, prawa jest mniej wykorzystywana w tym tez jej zasoby pamięci lub dostępnego miejsca na dysku.

 • zaznacza ze ten aspekt będzie szczególnie istotny ponieważ hipnoza przyspiesza rozwój na drodze Doświadczenia Przejścia, szczególnie u osób które ni miały z tym wcześniej styczności.

MEDYTACJA TRANSCENDENTALNA

 • metoda która działa inaczej niż hipnoza

 • intensywne skupienie na procesie prowadzenia energii wzdłuż kręgosłupa które finalnie ma doprowadzić do wytworzenia fal akustycznych w dolnej części mózgu, które następnie są przenoszone na całość kory mózgowej i oddziaływują na prawa półkule mózgową.

 • stale fale akustyczne które wytwarzają się w organizmie są rezultatem zmienionego rytmu serca, który występuje przy medytacji jak również powoduje sympatyzujące wibracje w sianach komórek wypełnionych fluidem w tym komory mózgowej

 • długi okres praktyki - zazwyczaj 5 lat w zależności od umiejętności i predyspozycji

 • Bentov stwierdza, ze długotrwałe wystawienie na częstotliwości 4-7 hz mogą powodować podobne skutki. Wymienia również urządzenia mechaniczno akustyczne. Np. długotrwała jazda samochodem lub niektóre klimatyzatory pracujące jednostajnie wydzielają częstotliwość do której po jakimś czasie mozg się dostosowuje.

BIOFEEDBACK

 • metoda która w przeciwieństwie do dwóch poprzednich nie polega na tłumieniu lewej półkuli tylko aktywnie ja wykorzystuje

 • najpierw wizualizujemy porządny efekt a następnie mierzymy rezultaty

 • badania przeprowadzone np. pacjent koncentrował swoja uwaga na lewej nodze aby przyspieszyć w niej leczenie, efekt był mierzony cyfrowym termometrem. w momencie wzmożonej cyrkulacji krwi w nodze, pacjent poprzez pamięć odczuciowej- mięśniowa był w stanie odtworzyć ten sam efekt później szybciej.

 • badania wykazały ze dzięki tej metodzie można tłumić ból, przyspieszać leczenie lub tłumić rozwój niewielkich nowotworów

 • pomiary fal mózgowych podczas biofeedbacku były mierzone laboratoryjnie i wskazały, ze poprzez intensywna koncentracje i przywoływanie poprzednich doświadczeń, obiekt/badany był w stanie wejść szybciej w stany wzmożonego relaksu lub oddziałowywać na ośrodki przyjemności znajdujące nie w mózgu

GATEWAY / PRZEJSCIE I SYNCHRONIZACJA PÓLKUL MÓZGOWYCH

 • opisane powyżej techniki zawierają elementy wpływania na świadomość które są konieczne w dalszej pracy i rozwoju Doświadczenia Przejścia

 • “ Fundamentalnie, Doświadczenie Przejścia jest to system szkoleń zaprojektowanych tak aby osiągnąć wzmocniona sile, skupienie i spójność amplitudy oraz częstotliwości wyjściowej fal mózgowych pomiędzy lewą i prawą półkulą w celu wpłynięcia na świadomość oraz jej zmiany w celu przeniesienia jej (świadomości) poza fizyczne ciało i w konsekwencji ucieczce przed ograniczeniami takimi jak czas i przestrzeń. Partycypant wtedy zyskuje dostęp do różnych poziomów intuicyjnej wiedzy którą oferuje wszechświat. To co odróżnia Doświadczenie Przejścia od różnych form medytacji to wykorzystanie techniki synchronizacji pokul mózgowych która jest określona jako: stan świadomości stwierdzony w momencie gdy wychylenia wzorów w trakcie badania EEG, obie półkule mają symultanicznie taką samą amplitudę i częstotliwość.”

 • wspomniane są taśmy do synchronizacji pólkul mózgowych przygotowanych przez instytut Monroe. Nagrania audio zawierają częstotliwości których słucha się na słuchawkach w celu osiągnięcia synchronizacji, jest kilka poziomów Focus 1-15

ODPOWIEDZ NA PODĄĄANIE ZA CZĘSTOTLIWOŚCIAMI. Frequency following response


 • Częstotliwości mózgu automatycznie zaczyna upodabniać się do częstotliwości która słyszy przez dłuższy czas.

 • Jeśli mozg jest w pleni obudzony i zostanie wystawiony na częstotliwości Theta (częstotliwość snu) po jakimś czasie obiekt/pacjent zaśnie o ile świadomie nie stawia oporu i nie wstrzymuje procesu synchronizacji

 • Efekt beatu podczas słuchania częstotliwości. Jest dana częstotliwość znajduje die poniżej progu słyszalnego dla ludzkiego ucha metoda FFR wykorzystuje technika zwana bitem. Tj. Jeśli np w lewym uchu słyszymy czeęstotliwość poniżej 10hz a w drugim powyżej, nasz mozg dekoduje różnice pomiędzy nimi dzieli czemu możemy usłyszeć bit lub falowane tych dwóch nakładających die na siebie. W ten sposób działają częstotliwości tzw podprogowe stosowane w treningu FFR oprac przez instytut Monroe.

ROLA REZONANSU

 • Człowiek poddany częstotliwością odzwieciedla rezonans wywołany przez częstotliwości

 • Rytm serca jest regulowany w gore lub w dol w zależności od zamierzeń procesu

 • Cale ciało wpada w rezonans, aorty w okol serca są w stanie die rozciągać i regulować pompowanie krwi do organizmu

 • Rezultat rezonansu podczas słuchania taśm FFR to stan głębokiego medytacyjnego relaksu oraz obniżenie rytmu serca, zwolnienie częstotliwości fal mózgowych

STYMULACJA MÓZGU

 • W trakcie wpadania ciała w rezonans pod wpływem słuchanych częstotliwości,