top of page

Holograficzny Wszechświat - Ujawniony raport CIA
Witam,

Serię Holograficzny Wszechświat rozpoczynamy od ujawnionego w latach 80tych raportu CIA, który ujawnia pracę oraz badania rządu amerykańskiego nad opanowaniem i "uzbrojeniem" Matrixa.

Zapraszam do wysłuchania audycji oraz zapoznania się z materiałami zamieszczonymi poniżej.
Torus w różnych odmianach:

1.

2.


3. Geometryczna wizualizacja matrixa

Rysunki podpułkownika McDonnell z raportu:

Moje notatki z raportu wraz z tłumaczeniami niektórych paragrafów:


Matrix i odtajnione dokumenty CIA


INTRO

Półkule mózgowe:

Prawa kreatywna

Lewa logiczna/analityczna


Osoby:


Itzhak Bentow to był naukowiec, wynalazca, mistyk oraz autor książek. Żyl w latach 1923-1979, urodzony w Czechosłowacji, przeniósł sie do stanów. Jego najsłynniejszym wynalazkiem było urządzenie do sterowanego cewnikowania serca które stosujemy do dziś oraz byl pionierem w dziedzinie biomedycznej inżynierii, dzięki takim ludziom mamy np USG lub rezonansy magnetyczne. Był również jednym z pierwszych naukowych który zajmował nie również badaniami nad świadomością człowieka i jak ona działa.

Opracował model rzeczywistości opierający sie na bazie hologramu w którym wszystko jest cząstotliwoscia oraz wibracja, nic nie jest stale a nasze zmysły postrzegają jedynie różnice w pol energetycznych.Światy oraz doświadczenia przeplatają się ze soba nawzajem.

Wskazał też, że odmienne stany świadomości dają nam dostęp do światów równoległych oraz otwierają możliwości niedostępne dla nas w normalnych jej stanach. Jego zdaniem “ Dusza jest zbiorem informacji które gromadzimy w trakcie życia”.


Niels Bohr, znanego fizyka którego odkrycia zostały nagrodzone nagroda nobla w 1922 w dziedzinie fizyki. Przyczynił nie do zrozumienia struktury atomowej oraz był jednym z ojców fizyki kwantowej.


Monroe Institute

Robert Allan Monroe jako Bob Monroe 1915 – 1995

założony na początku 1970


Analiza i ocena procesu przejścia - Gateway Experience


Raport napisany przez podpułkownik Wayne McDonnel skierowany do dowódcy grupy operacyjnej armii amerykańskiej w Forcie Meade.

09 czerwca 1983r. 38lat temu !


 • Na początku podpułkownik McDonnel przyznaje ze zadanie które zostało mu przydzielone okazało nie absorbujące i trudne. Oraz wyjaśnia ze we współpracy z naukowcami, głównie fizykami zagłębił się w biomedyczne modele opracowane przez Itzhaka Bentova.

 • Następnie zagliebial się w rożne źrodła mechaniki kwantowej aby moc być w stanie opisać w naukowy sposób naturę oraz funkcjonowanie ludzkiej świadomości. Zaznacza wielokrotnie ze skierował on swój nacisk na zbudowanie zweryfikowanego naukowego modelu tego jak świadomość działa pod wpływem synchronizacji pokul mózgowych które sa integralnym elementem szkolenia w Procesie Przejścia co po prostu oznacza, ze szkolili się z tego jak wychodzić z siebie i świadomie zwiedzać oraz poruszać nie po hologramie, matrixie świadomości.

 • Następnie wyszczególnia niektóre z technik które są dalej opisane w raporcie, które wg niego są czynnikami biomedycznymi takimi jak: hipnoza, biofeedback transcendentalna medytacja oraz synchronizacja półkul mózgowych. Zaznaczając przy tym ze są to użyteczne techniki zwłaszcza dla początkujących w temacie.

 • Kolejnym krokiem jest przytoczenie osoby Nielsa Bohra,

 • Porucznik McDonnel cytuje Bohra który powiedział do swojego syna “ Nie myślisz tylko zaledwie jesteś logiczny”

 • I to jest ważny punkt ponieważ dalsze opisy raportu wiążą nie z tym, ze musimy użyć nie tylko naszej logicznej lewej półkuli ale tez prawej kreatywnej i wyobraźni.

 • Autor raportu podkreśla że zrobil wszystko co jego mocy żeby podpierać się nauka głownie fizyka żeby odciąć się od okultystycznych mitologii i przesądów.


RAPORT SAM W SOBIE


HIPNOZA

 • omawianie czym generalnie jest hipnoza. Generalnie jest to technika która pozwala na przejecie bezpośredniego dostępu rejestrów kory czuciowo-ruchowej , ośrodków przyjemności, oraz dolnego mózgu opowiadającego za emocje

 • wyjaśnia ze lewa półkula mózgu która odpowiada za analizę informacji, przetwarzanie dochodzących bodźców z zewnątrz oraz tzw “rozsądne myślenie”

 • po analizie lewej półkuli przekazuje ona dane do prawej półkuli która działa bezkrytycznie, niewerbalnie oraz nieliniowo oraz nieschematycznie, zaznacza ze z ich badan wynika ze prawa półkula przyjmuje informacje z lewej bezkrytycznie i przyjmuje za pewnik.

 • podaje przykłady na przeprowadzonych badaniach : 1.brak czucia w nodze, 2.uczucie szczęścia, 3.dostęp do poszerzonej percepcji i zwiększonej pamięci za sprawa zwiększonego dostępu do używania prawej półkuli. Większość używa głowie lewej półkuli mózgowej a co za tym idzie, prawa jest mniej wykorzystywana w tym tez jej zasoby pamięci lub dostępnego miejsca na dysku.

 • zaznacza ze ten aspekt będzie szczególnie istotny ponieważ hipnoza przyspiesza rozwój na drodze Doświadczenia Przejścia, szczególnie u osób które ni miały z tym wcześniej styczności.


MEDYTACJA TRANSCENDENTALNA

 • metoda która działa inaczej niż hipnoza

 • intensywne skupienie na procesie prowadzenia energii wzdłuż kręgosłupa które finalnie ma doprowadzić do wytworzenia fal akustycznych w dolnej części mózgu, które następnie są przenoszone na całość kory mózgowej i oddziaływują na prawa półkule mózgową.

 • stale fale akustyczne które wytwarzają się w organizmie są rezultatem zmienionego rytmu serca, który występuje przy medytacji jak również powoduje sympatyzujące wibracje w sianach komórek wypełnionych fluidem w tym komory mózgowej

 • długi okres praktyki - zazwyczaj 5 lat w zależności od umiejętności i predyspozycji

 • Bentov stwierdza, ze długotrwałe wystawienie na częstotliwości 4-7 hz mogą powodować podobne skutki. Wymienia również urządzenia mechaniczno akustyczne. Np. długotrwała jazda samochodem lub niektóre klimatyzatory pracujące jednostajnie wydzielają częstotliwość do której po jakimś czasie mozg się dostosowuje.BIOFEEDBACK

 • metoda która w przeciwieństwie do dwóch poprzednich nie polega na tłumieniu lewej półkuli tylko aktywnie ja wykorzystuje

 • najpierw wizualizujemy porządny efekt a następnie mierzymy rezultaty

 • badania przeprowadzone np. pacjent koncentrował swoja uwaga na lewej nodze aby przyspieszyć w niej leczenie, efekt był mierzony cyfrowym termometrem. w momencie wzmożonej cyrkulacji krwi w nodze, pacjent poprzez pamięć odczuciowej- mięśniowa był w stanie odtworzyć ten sam efekt później szybciej.

 • badania wykazały ze dzięki tej metodzie można tłumić ból, przyspieszać leczenie lub tłumić rozwój niewielkich nowotworów

 • pomiary fal mózgowych podczas biofeedbacku były mierzone laboratoryjnie i wskazały, ze poprzez intensywna koncentracje i przywoływanie poprzednich doświadczeń, obiekt/badany był w stanie wejść szybciej w stany wzmożonego relaksu lub oddziałowywać na ośrodki przyjemności znajdujące nie w mózguGATEWAY / PRZEJSCIE I SYNCHRONIZACJA PÓLKUL MÓZGOWYCH

 • opisane powyżej techniki zawierają elementy wpływania na świadomość które są konieczne w dalszej pracy i rozwoju Doświadczenia Przejścia

 • “ Fundamentalnie, Doświadczenie Przejścia jest to system szkoleń zaprojektowanych tak aby osiągnąć wzmocniona sile, skupienie i spójność amplitudy oraz częstotliwości wyjściowej fal mózgowych pomiędzy lewą i prawą półkulą w celu wpłynięcia na świadomość oraz jej zmiany w celu przeniesienia jej (świadomości) poza fizyczne ciało i w konsekwencji ucieczce przed ograniczeniami takimi jak czas i przestrzeń. Partycypant wtedy zyskuje dostęp do różnych poziomów intuicyjnej wiedzy którą oferuje wszechświat. To co odróżnia Doświadczenie Przejścia od różnych form medytacji to wykorzystanie techniki synchronizacji pokul mózgowych która jest określona jako: stan świadomości stwierdzony w momencie gdy wychylenia wzorów w trakcie badania EEG, obie półkule mają symultanicznie taką samą amplitudę i częstotliwość.”

 • wspomniane są taśmy do synchronizacji pólkul mózgowych przygotowanych przez instytut Monroe. Nagrania audio zawierają częstotliwości których słucha się na słuchawkach w celu osiągnięcia synchronizacji, jest kilka poziomów Focus 1-15ODPOWIEDZ NA PODĄĄANIE ZA CZĘSTOTLIWOŚCIAMI. Frequency following response


 • Częstotliwości mózgu automatycznie zaczyna upodabniać się do częstotliwości która słyszy przez dłuższy czas.

 • Jeśli mozg jest w pleni obudzony i zostanie wystawiony na częstotliwości Theta (częstotliwość snu) po jakimś czasie obiekt/pacjent zaśnie o ile świadomie nie stawia oporu i nie wstrzymuje procesu synchronizacji

 • Efekt beatu podczas słuchania częstotliwości. Jest dana częstotliwość znajduje die poniżej progu słyszalnego dla ludzkiego ucha metoda FFR wykorzystuje technika zwana bitem. Tj. Jeśli np w lewym uchu słyszymy czeęstotliwość poniżej 10hz a w drugim powyżej, nasz mozg dekoduje różnice pomiędzy nimi dzieli czemu możemy usłyszeć bit lub falowane tych dwóch nakładających die na siebie. W ten sposób działają częstotliwości tzw podprogowe stosowane w treningu FFR oprac przez instytut Monroe.ROLA REZONANSU

 • Człowiek poddany częstotliwością odzwieciedla rezonans wywołany przez częstotliwości

 • Rytm serca jest regulowany w gore lub w dol w zależności od zamierzeń procesu

 • Cale ciało wpada w rezonans, aorty w okol serca są w stanie die rozciągać i regulować pompowanie krwi do organizmu

 • Rezultat rezonansu podczas słuchania taśm FFR to stan głębokiego medytacyjnego relaksu oraz obniżenie rytmu serca, zwolnienie częstotliwości fal mózgowych


STYMULACJA MÓZGU

 • W trakcie wpadania ciała w rezonans pod wpływem słuchanych częstotliwości, płyn mózgowy umożliwia rytmicznie poruszanie się mózgu w rytm słuchanych częstotliwości. Zarejestrowano, ze wychylenia mózgu wewnątrz czaski Gora/dół które działają na odległości 0.005-0.010mm w ciągłym rytmie.

 • Na bazie tego ruchu oraz rytmu serca cale ciało wpada w rezonans który dostraja sie do częstotliwości pomiędzy 6.8 a 7.5 HZ co dokładnie odpowiada częstotliwości ziemi.

 • Proces Przejścia i jego trening skupia się na szybkim wprowadzeniu całego ciała człowieka, jego serca, mózgu, układu nerwowego w tym również szkieletu. W celu wywołania spójnej częstotliwości 7.5 HZ zgodnej z częstotliwością ziemi ponieważ jak zaznacza nasz podpułkownik dzieli temu ciało dostraja się do elektrostatycznego ładunku pola ziemskiegoPRZEJMOWANIE ENERGII

 • Koherentny Oscylator

 • Wizualizacja powiększającego się pola energetycznego ciała używając energii ziemskiej. Ponieważ ciało dostraja się do energii ziemi, może teraz ta energie stopniowo przejmować i świadomie powiększać swoja własna.

 • Ponieważ człowiek i ziemia po osiągnięciu spójnej częstotliwości działają jako spójne medium, człowiek może świadomie wyjsć z własnego ciała jeśli jest na to gotowy.

 • Co ciekawe w trakcie osiągnięcia spójnej częstotliwości z ziemia , ludzkie ciało staje die zaskakująco silnym medium fal energetycznych oraz komunikować się z innymi ludźmi przebywającymi w tym samym stanie. SIATKA ŚWIADOMOŚCISWIADOMOŚĆ I ENERGIA

“ Zanim nastąpią dalsze wyjaśnienia i przejdziemy dalej, kluczowym jest aby zdefiniować mechanizm przez który ludzki umysł spełnia funkcję zwana świadomością i aby opisać sposób w który ta świadomość operuje aby wydedukować znaczenie z bodźców które otrzymuje. Aby tego dokonać, najpierw rozważymy fundamentalny charakter materialnego świata w którym posiadamy swoja fizyczna egzystencje aby dokładnie postrzegać surowe rzeczy z którymi nasza świadomość musi działać. Pierwszym punktem który musi być omówiony jest to ze dwa terminy materia i energia maja tendencje do wprowadzania w błąd jeśli weźmiemy pod uwagę wyszczególnienie dwóch dystyngowanie różnych stanów istnienia w fizycznym świecie jaki znamy. W rzeczy samej jeśli termin materia jest uważany być solidną substancją w przeciwieństwie do energii którą potocznie uważa się za pewnego rodzaju silę, użycie obu sformowań jest całkowicie mylące.

Nauka doskonale wie, że oba: elektrony które oscylują w polu energii znajdującym się wokół jądra atomu, oraz jądro samo w sobie, są zbudowane z niczego więcej niż oscylujących pól energetycznych. Solidna materia, w bezpośrednim znaczeniu tego słowa po prostu nie istnieje.

To raczej atomowa struktura składa się z oscylujących pól energetycznych otaczających inne pola energetyczne które orbitują w niesamowicie wysokich prędkościach. (…)

Należy zwrócić uwagę na fakt, że cała istota ludzka, mózg, świadomość i wszystko co istnieje, jest niczym mniej lub więcej a niezwykle skomplikowanym systemem pól energetycznych. Tak zwane stany materii są tak właściwie zmiennymi w stanie energii a ludzka świadomość jest funkcją interakcji energii w dwóch przeciwnych stanach, ruchu i spoczynku, w sposób opisany w następnym paragrafie.”HOLOGRAMY

 • “Energia tworzy, przechowuje oraz pobiera znaczenie we wszechświecie poprzez projekcję lub rozszerzanie się pewnych częstotliwości w trójwymiarowym stanie, które tworzą żyjący wzór zwany hologramem.”

 • Podaje przykład zobrazowania hologramu na bazie miski z wodą do której wrzucone zostają trzy kamienie. Wyobraźcie sobie, że od razu po wrzuceniu kamieni, powierzchnia wody zostaje natychmiastowo zamrożona wraz z kręgami które się na niej tworzą. Po wyjęciu lodu z wody podświetleniu laserem, otrzymalibyśmy trójwymiarowy model w którym trzy kamyki są zawieszone w powietrzu.

 • Przykład hologramu z płyt i cięcie. Najmniejsza Cząstka zawiera całość.


MATRIX ŚWIADOMOŚCI


“ Wszechświat składa się z oddziałujących na siebie pól energetycznych, niektórych w ruchu oraz niektórych w spoczynku. Jest on sam w sobie, jednym gigantycznym hologramem o niewyobrażalnej złożoności. Według teorii Karla Pribrama neurobiologa na Uniwersytecie Stanford i Davida Bohma, fizyka na Uniwersytecie Londyńskim, ludzki umysł jest również hologramem, który dostraja się do hologramu wszechświata za pośrednictwem wymiany energii w celu wydedukowania znaczenia oraz osiągnięcia stanu który nazywamy świadomością. W odniesieniu do poszerzonej lub odmiennej świadomości tych których używamy w procesie Gateway, proces operuje w następujący sposób. Gdy energia przechodzi przez różne aspekty kosmicznego hologramu i jest postrzegana przez pola elektrostatyczne które zawiera ludzki umysł, holograficzne obrazy są przenoszone oraz emitowane w tych polach elektrostatycznych umysłu i są postrzegane lub zrozumiane do stopnia w którym pole elektrostatyczne operuje w częstotliwości oraz amplitudzie z którą harmozauje a co zadym idzie jest w stanie odczytać falę nośnika energii przez niego przechodzącą. Zmiany w częstotliwości i amplitudzie pola elektrostatycznego, które zawiera ludzki umysł determinuje konfigurację a co za tym idzie charakter holograficznej energii matrixa, które umysł projektuje aby przechwycić znaczenie bezpośrednio z holograficznych transmisji wszechświata. Następnie aby wychwycić znaczenie co holograficzny obraz “mówi” do niego, umysł przystępuje do porównywania obrazu otrzymanego z sobą samym. Dokładnie mówiąc, robi to porównując otrzymany obraz z tymi częściami własnego hologramu które przechowuje w pamięci. Poprzez rejestrowanie zmian w formach geometrycznych i częstotliwości energii, świadomość postrzega świat.

W przeciwieństwie do tego co twierdzą wszyscy, mózg nie może produkować świadomości, lecz to bardziej świadomość tworzy to co nazywamy mózgiem”MÓZG W FAZIE

 • Następnie nasz podpułkownik McDonnel wyjaśnia sposób w jaki świadomość i dekodowanie rzeczywistości działa i przyrównuje ją do kodu binarnego który wykorzystujemy w komputerach. 0 - nie 1 - tak

 • Nasz mózg znacznie upraszcza wszystkie informacje które do niego docierają

 • postrzegamy świat w 2D i wszystko dekodujemy na zasadzie porównań. Wszystko to co widzimy oczami jest cały czas porównywane z obrazami które znamy żeby dekodować rzeczy nowe i te które znamy

 • cokolwiek nowego postrzegamy dostrzegamy jedynie różnice w stosunku do obrazów jakie znamy

 • w stanie poszerzonej świadomości, prawa półkula, nieliniowa i nie werbalna oddziaływuje mocniej postrzegając matrix w większym spektrum, a lewa półkula działa jako wspomagająca, analityczna postrzegając znany matrix w swojej binarnej formie skanując otoczenie poprzez porównania i redukuje informacje do swojej dyskretnej dwu wymiarowej formy.


EWALUACJA

 • ewaluacja procesu gateway, nasz podpułkownik stwierdza, że ich trening pomaga w przełamaniu barier umysłu i lepszym połączeniu z kosmicznym matrixem.

 • zaznacza, że nie są to efekty w stanie fizycznym - czyli nie to że człowiek fizycznie wchodzi w matrix, lecz pozazmysłowo/astralnie

 • całość procesu gateway i szkolenie ma na celu ominięcie standardowej percepcji oraz postrzegania 5 zmysłamiSAMO-POZNANIE

 • ludzie nie tylko myślą ale też w przeciwieńswtwie do zwierzą lub roślin - wiedzą że wiedzą i wiedzą, że myślą

 • dzięki temu są w stanie obserwować i monitorować własne myśli i ich przebieg i podtrzymywać tego świadomość

 • jesteśmy w stanie przeprowadzić ocenę i ewaluacje własnych myśli i dzięki temu jesteśmy w stanie doprowadzić do projekcji i interakcji z matrixem za sprawą jakby duplikacji własnego hologramu


WYMIAR CZASO-PRZESTRZENI

 • co zabawne to dopiero teraz w tym momencie nasz podpułkownik stwierdza, że do tej pory to wszystko było łatwe i proste i dopiero teraz zaczyna się cała zabawa :)

 • zaczyna zabierać się za temat wyjaśniania w jaki sposób gateway proces poszerza naszą percepcję ale też stara się wytłumaczyć w jaki sposób człowiek w swojej projekcji może może uciec ograniczeniom czasu i przestrzeni


Definiuje naukowo czym jest czas i przestrzeń i stwierdza, że:

a) fizyka definiuje czas jako jako energię lub siłę w ruchu, innymi słowami czas jest pomiarem zmiany.

b) żeby energia mogła być w ruchu najpierw musi być w pewien sposób ograniczona. Ograniczenia dają energii ramy w których może się poruszać. Jednym z ograniczeń jest jej lokalizacja i umieszczenie w specyficznym wymiarze. Bez wymiaru w którym energia się znajduje

c) energia która nie jest w żaden sposób ograniczona jest siłą bez limitów, wymiarów oraz bez ograniczeń formy. Jest nieskończonością, nieskończoność pozostaje w spoczynku ponieważ nie może wyjść poza samą siebie więc nie porusza się nigdzie. Poprzez to, że w nieskończoności zawiera się i czas i przestrzeń. Nieskończoność sama w sobie nie jest obejmowana ani czasem ani przestrzenią.

d) nieskończoność jest stanem w którym nie ma tu czy tam, nic jej nie obejmuje. Po prostu rozciąga się ona w bezkresie, bez początku i bez końca i nie ma ona początku ani końca

e) energia absolutu lub też nieskończoności nie jest ograniczona ani też nie zawiera się w żadnym hologramie. Jest to jakby czysta forma świadomości która generuje oraz postrzega hologramy już stworzone

f) ludzka świadomość w stanie poszerzonym jest w stanie zwiedzać jakąś tam liczbę wymiarów, nikt nie wie ile tych wymiarów i światów równoległych jest. Do momentu dotarcia do energii Absolutu. Teoretycznie gdy dotrzemy do energii absolutu, percepcja oraz postrzeganie się kończy i istnieje tylko nieskończona próżnia.


WMIARY RÓWNOLEGŁE

 • ponieważ Absolut jest świadomą energią w nieskończoności, znajduje się w każdym wymiarze włącznie z naszym gdzie mamy fizyczną egzystencję ale nie możemy absolutu zobaczyć

 • żeby Mac być w stanie przedostać się do sąsiadujących wymiar, ludzka świadomość musi skupić się do takiego stopnia w którym była by w stanie opuścić naszą czasu-przestrzeń, a na wykresie EEG widoczna była by jedynie jedna solidna linia. (Śmierć?)

 • generalnie jeśli człowiek chce być w stanie zwiedzać sąsiadujące wymiary i światy, musi codziennie praktykować techniki szkolenia gateway po to, żeby stopniowo wdrażać i ustanawiać swoją świadomość w światach równoległych.


out of body movement opisać doświadczenia gościa z książki


SPECJALNY STATUS RUCHU DOŚWIADCZEŃ POZA CIAŁEM


 • ludzka świadomość przy odpowiedniej ilości praktyki może wznieść się ponad wymiar czasowo-przestrzenny

 • doświadczenia poza ciałem mają zdecydowanie większą klarowność obrazu oraz trwają dłużej

 • im więcej człowiek trenuje, tym częściej może z siebie wychodzić oraz dłużej przebywać w wyższych wymiarach i światach równoległych


ABSOLUT W PERSPEKTYWIE


 • podsumowanie wszystkiego co było omawiane wcześniej

 • wszechświat składa się z niesamowicie skomplikowanych wzorów energetycznych które przeplatając się ze sobą nawzajem tworzą hologram w którym tworzą się wszystkie światy równolegle, włącznie z naszym oraz tworzy się czasu-przestrzeń adekwatna do każdej rzeczywistości

 • kosmiczna energia w formie hologramu przechodzi przez naszą lewą półkulę, która odebrane informacje upraszcza i przetwarza i proces ten nazywamy - myśleniem.


TORUS


 • wszechświat a co za tym idzie hologram ma kształt torusa - opisać torus

 • jest to spirala która zwraca się ku samej sobie przez co nie ma końca ani początku

 • omawia temat, że nauka dowiodła na podstawie rozmieszczania się kwazarów stwierdzono, że we wszechświecie - hologramie, mniejsze cząstki są odbiciem dużych w mniejszej skali. Hologram pocięty zawiera wzór zaloscil.

 • podpułkownik McDonnel mocno zagłębia się w tematykę obserwacji kwazarów. Dla mnie jest to już totalnie czysto naukowa jazda, mogę to przetłumaczyć jeśli chcecie natomiast dla kogoś kto nie naprawdę mocno nie siedzi w fizyce jest to dość skomplikowane. Znaczenie tego jest takie, że nasz wszechświat jest torusem z raju swojej natury nie ma początku ani końca

 • przywołuje, że na podstawie obserwacji kosmosu można w pewnym sensie stwierdzić, że przypomina on kształtem trochę jajko, z sąd jest określenie kosmiczne jajo “cosmic egg” a co za tym idzie symbole naszych przodków gdzie ouroborus oplata w koło jajko.

 • obserwacja kosmosu nasuwa dodatkowe wnioski. Galaktyki znajdujące nie dalej od naszej sprawiają wrażenie oddalać się od naszej, stąd wcześniejsze stwierdzenie, że kosmos się poszerza natomiast jest to tak, że galaktyki poruszają się po “skorupie” kosmicznego jajka. Ruch zdaje się następować z centrum gdzie jest coś w rodzaju jądra skondensowanej energii. Galaktyka wyrzucana z centum po jasnej stronie zmierza ku górze i zaczyna swoją podróż na zewnątrz skorupy jajka zmierzając powoli na około w dół aż do momentu w którym wejdzie w ciemną stronę tego co nazywamy czarną dziurą po to żeby przejść raz jeszcze przez jądro i wyjść ponownie stroną jasną.


NASZE MIEJSCE W KOSMOSIE


Wygląda na to, że nasz wszechświat znajduje się na górze jajka w punkcie gdzie materia zaczyna powoli spadać na dół i do środka, stwierdzają to poprzez obserwacje galaktyce po północnej stronie kosmosu od ziemi ponieważ oddalają się szybciej w kierunku centrum “spadają” do środka.

Galaktyka która wchodzi czarną dziurą do jądra torusa jest reabsorbowana przez energię Absolutu a następnie ponownie wyrzucana w górę i cały proces zaczyna się od nowa.


JAKOŚĆ ŚWIADOMOŚCI


Dalsza analiza świadomości, co ciekawe, tutaj wspomina się o tym, że świadomość w stanie poza ciałem może być “wykorzystywana w celu pozyskiwania informacji” lub też do zwiedzania sąsiadujących wymiarów.

Świadomość jest organizującą oraz podtrzymywaną zasadą w kosmosie, ponieważ wszystko składa się ze świadomości - jest to dominująca siła, która można powiedzieć dekoduje to co we wszechświecie istnieje

Gdy świadomość w stanie poza ciałem, zda sobie sprawę z samej siebie - zaczyna dostrzegać siebie, swój własny hologram

Im bardziej skomplikowany jest system energii w danym świecie materialnym - tym więcej świadomości i jej energii jest koniecznie do podtrzymania danego hologramu.

Świadomość jest częścią energii absolutu ponieważ nie obejmują jej ramy czasu ani przestrzeni ani też nie ma początku ani końca. W przeciwieństwie do świata materialnego, który posiada ograniczenia czasu oraz przestrzeni - świat materialny dobiegnie w końcu kiedyś końca, świadomość natomiast wówczas, wróci do źródła absolutu.


ŚWIADOMOŚĆ W PERSPEKTYWIE


“ Stwierdzając, że ludzka świadomość jest w stanie odseparować się od fizycznej rzeczywistości i oddziaływać/ posiadać interakcje z innymi inteligencjami w innych wymiarach we wszechświecie, oraz to że jest wieczna i przeznaczona finalnie do powrócenia do Absolutu, należy zadać pytanie: “No i co wtedy?” Ponieważ pamięć jest funkcją świadomości a co za tym idzie posiada również wieczny charakter tak jak świadomość dzięki której pamięć istnieje, trzeba to przyznać, że kiedy świadomość wraca do absolutu zanosi z sobą wszystkie wspomnienia oraz doświadczenia zebrane w fizycznej rzeczywistości. Powrót świadomości do Absolutu nie oznacza jej wyginięciu lub śmierci a co za tym idzie osobnej tożsamości którą świadomość zorganizowała i podtrzymywała w rzeczywistości. Raczej uważa się, że indywidualna świadomość podtrzymuje swoją tożsamość łącząc się z nieskończonością Absolutu bez tracenia skumulowanej wiedzy o samo-poznaniu na które składają się jej wspomnienia zebrane w podróży przez kosmos.”


Dalsza część raportu omawia odrobię bardziej szczegółowo techniki wykorzystywane w treningu Gateway.
22 027 wyświetleń7 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

LUCYFERIANIZM

7 Comments


Jedynie mogę żałować że tak późno dotarłem do tych informacji a przede wszystkim do takich ludzi jak szaman

Like

Beata F
Beata F
Mar 01, 2022

my tez w Polsce mamy odzial instytutu Roberta Monroe w Tucznie, warsztaty prowadzi Pawel Byczuk, Pawl sam byl na warsztatach w Instytucie Monroe w USA, obeznie prowadzi takie warsztaty, https://hemi-sync.com.pl/jak-dojechac/

Like

Wszystkie takie rozważania kończą się dla człowieka w momencie śmierci i dlatego cała ta wiedza nie nadaje się nawet na budowę budy dla psa. Każdemu kto chciałby rzeczywiście poznać za swojego życia tajemnicze kontakty człowieka z kosmosem polecam przeczytać BIBLIE , a szczególnie rozdział PROROCTWA EZECHYJELA, gdzie przy odrobinie wysiłku intelektualnego można zobaczyć opis przylotu na ziemię Kosmitów poruszających się po ziemi i w powietrzu pojazdami przypominającymi prymitywnym wtedy ludziom zwierzęta : / Oczy /skrzydła/ kokpit i koła samolotu / etc.). A gdybyście chcieli poznać koniec tego ludzkiego gnojowiska i skąd się tu znalazł Covid19, to przeczytaj sobie dodatkowo ostatni rozdział w Biblii o piątym Aniele : OBJAWIENIE św. JANA ( APOKALIPSA) .

Like
Replying to

Czyli; gdy Tanatos spojrzy nam lodowato w oczy , to całe to filozoficzne gaworzenie będziemy mogli wsadzić sobie w buty..., ewentualnie poprosić innych, aby wadzili nam te mądrości do trumny. Rodo Rodeo

Like

Lux 1
Lux 1
Mar 22, 2021

Petarda!!!

Like

Jakub Halik
Jakub Halik
Mar 16, 2021

bill gates :) windows, apple - pierwszy macintosh cena 666 :) ten system wymyślili wcześniej

Like
bottom of page