CICHA BROŃ CICHYCH WOJEN. Globalna kontrola i automatyzacja społeczeństwa.W kolejnym odcinku porozmawiamy o globalnej kontroli i automatyzacji społeczeństwa na podstawie dokumentu Cicha Broń Cichych Wojen, który wypłynął w tajemniczy sposób w roku 1986.

Dowiemy się, jaką perspektywę i obraz społeczeństwa posiadają elity, które zarządzają zasobami ludzkimi i w jaki sposób traktują ludzi. Warto jest znać punkt widzenia po przeciwnej stronie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy widzimy, że kontrola populacji coraz bardziej się zacieśnia. Poznanie dokumentu Cicha Broń Cichych Wojen daje nam wgląd w strategię globalnej konspiracji, która stoi za orkiestrowaniem wydarzeń na całym świecie.

Ekonomia = Energia, Społeczeństwo = Bydło


Plik źródłowy web - http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf


Plik źródłowy oryginał/maszynopis - https://archive.org/details/SilentWeaponsForQuietWarsOriginalDocumentCopyNotatki z audycji i tłumaczenie:


SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS

Teoria spiskowa (też: konspiracjonizm[1]) – próba wyjaśnienia genezy zdarzenia, przebiegu wydarzeń lub sytuacji, stojąca w opozycji do powszechnie uznanej wersji, wynikająca z przeświadczenia o istnieniu spisku, czyli zakamuflowanej działalności grupy osób, które rzekomo zawarły tajne porozumienie dla osiągnięcia jakiegoś celu, zatajając prawdę przed opinią publiczną.

Konspiracja - od łacińskiego conspirationem (mianownik conspiratio) „zgoda, zjednoczenie, jednomyślność”, rzeczownik działania od imiesłowu przeszłego rdzenia conspirare, aby zgodzić się, zjednoczyć, spiskować, „dosłownie„ oddychać ra zem ”

„Na całym świecie sprzeciwiamy się bowiem monolitycznemu i bezwzględnemu spiskowi, który opiera się przede wszystkim na ukrytych środkach poszerzania sfery wpływów - infiltracji zamiast inwazji, dywersji zamiast wyborów, zastraszania zamiast wolnego wyboru, partyzantki w nocy zamiast armii za dnia. Jest to system, który zaangażował ogromne zasoby ludzkie i materialne w budowę zwartej, wysoce wydajnej maszyny, która łączy operacje wojskowe, dyplomatyczne, wywiadowcze, gospodarcze, naukowe i polityczne. Jej preparaty są ukrywane, a nie publikowane. Jego błędy są pogrzebane, a nie w nagłówkach gazet. Jej dysydenci są uciszani, a nie chwaleni. Żadne wydatki nie są kwestionowane, żadna plotka nie jest drukowana, żaden sekret nie zostaje ujawniony. Krótko mówiąc, prowadzi zimną wojnę z dyscypliną wojenną, której żadna demokracja nigdy nie miałaby nadziei ani nie chciała dorównać ”.

- John F. Kennedy

„Jednostka jest upośledzona, gdy staje twarzą w twarz ze spiskiem tak potwornym, że nie może uwierzyć, że istnieje. Amerykański umysł po prostu nie uświadomił sobie zła, które zostało wprowadzone pośród nas. Odrzuca nawet założenie, że istoty ludzkie mogą wyznawać filozofię, która musi ostatecznie zniszczyć wszystko, co dobre i przyzwoite ”.

- J. Edgar HooverNoam Chomsky uważany jest przez współczesnych za jeden z najwybitniejszych autorytetów nauki. Przez szereg lat był profesorem w słynnym amerykańskim Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zajmuje się głównie socjo oraz psycholingwistyką.1. Rozpraszanie uwagi

Kluczowym elementem kontroli społecznej jest odwrócenie uwagi od spraw istotnych i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, przez ciągłe rozpraszanie uwag i zalew opinii publicznej nieistotnymi informacjami. Strategia odwracania uwagi jest kluczowa, aby zapobiegać zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, psychologii, prawa, socjologii lub cybernetyki. Utrzymuj opinię publiczną odwróconą od realnych problemów społecznych przez zniewolenie nieistotnymi sprawami. Społeczeństwo musi być cały czas bardzo zajęte – bez czasu na myślenie.

2. Wygeneruj problem i zaproponuj rozwiązanie

Metoda ta jest również określana jako problem-reakcja-rozwiązanie. Stwórz taką sytuację (problem), która wywoła u odbiorców żądanie podjęcia kroków natychmiastowych, mających na celu rozwikłanie problemu bądź zapobiegnięcie mu w przyszłości. Na przykład pozwól, aby rozprzestrzeniła się przemoc, aby społeczeństwo zgodziło się na zaostrzenie norm prawnych w ochronie własnego bezpieczeństwa, za cenę swojej wolności albo wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia świadczeń socjalnych.

3. Zmiany wprowadzaj stopniowo

Nie wdrażaj radykalnych zmian drastycznie, lecz stopniowo przesuwaj granicę społecznej akceptacji i wytrzymałości krok po kroku, rozbijając zmiany na kolejne lata. Tym sposobem przeforsowano fundamentalne przeobrażenia społeczno-ekonomiczne w Polsce w latach 1980-1990, które doprowadziły do rozkwitu ekonomii neoliberalnej: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność zatrudnienia, masowe bezrobocie, rozwój patologii społecznych, wypłaty na niskim poziomie, brak gwarancji godnego zarobku – wprowadzenie takich zmian jednocześnie wywołałoby rewolucję.

4. Strategia odroczenia

Kolejna metoda na przeprowadzenie niemile widzianej zmiany: przedstaw ją jako bolesną konieczność", którą bezwzględnie zmuszeni będziemy wprowadzić w przyszłości. Ludziom łatwiej jest bowiem zaakceptować widmo przyszłego poświęcenia niż przyjąć zmianę od razu. Ponadto społeczeństwa mają tendencję do naiwnej wiary, że "być może jakoś to będzie i uda się uniknąć problemu". Taka strategia daje więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także przyjęcie jej w atmosferze rezygnacji, kiedy nadejdzie czas, by wcielić ją w życie.

5. Mów do społeczeństwa jak do dziecka

Większość reklam i komunikatów adresowanych do opinii publicznej korzysta z języka oraz sposobu argumentacji, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub osób ograniczonych umysłowo, a więc uproszczonej i wręcz infantylnej formy komunikacji. Im bardziej chcesz swemu rozmówcy zamącić obraz rzeczywistości, tym bardziej staraj się infantylizować komunikat. Dlaczego? Jeżeli będziesz zwracać się do osoby, jakby miała lat dwanaście, to pod wpływem sugestii prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jak gdyby faktycznie miała dwanaście lub mniej lat.

6. Skupiaj się na emocjach a nie na racjonalności

Wykorzystywanie emocji, to klasyczna technika mająca na celu odstawienie na bok racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku danej jednostki. Co więcej – użycie języka odpowiednio nacechowanego emocjonalnie daje możliwość podświadomego zaszczepienia idei, pragnień, lęków, niepokojów, impulsów, a przez to wywołanie określonych zachowań czy postaw.

7. Utrzymuj ludzi w ignorancji

Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania nad nim kontroli. Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i na przeciętnym poziomie, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami utrzymywała się, zaś techniki kontroli pozostawały niezrozumiałe dla klas niższych.

8. Promuj przeciętność