top of page

WIELKI BRAT PATRZY, Cyfrowe ID, Wolność Słowa, Aktualności22.02.2021 - we współpracy Adobe, Microsoft, Intel, BBC, Truepic oraz Arm - została utworzona Koalicja na rzecz pochodzenia treści i autentyczności C2PA - Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)

Koalicja „wypycha nową technologię, która może zmienić Twój telefon lub komputer w informatora. Wszystko, co powstało na urządzeniu z chipem komputerowym, można będzie prześledzić wstecz do autora. Wszystko. Każdy post, każde zdjęcie i każdy film będą miały podpis cyfrowy twórcy ”.

Nie jest złym pomysłem poszukiwanie informacji, które są fałszywe, wprowadzające w błąd lub zwodnicze. Problem w tym, komu zamierzasz powierzyć ten nadzór? Ludzie, którym powierzono kierownictwo w ciągu ostatnich czterech lat, firmy z Doliny Krzemowej, nadużyli tej władzy, aby rozprawić się z informacjami i poglądami, które im się nie podobają. Korporacje technologiczne mogą i będą używać go jako narzędzia politycznej ingerencji


ADOBE - “Adobe jest dumnym współzałożycielem C2PA wraz z naszymi partnerami w dziedzinie technologii i mediów. Dzięki zbiorowej wiedzy grupy przyspieszymy krytyczną pracę nad odbudową zaufania opinii publicznej do treści online poprzez szerokie i otwarte przyjęcie standardu pochodzenia na dużą skalę. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się i udziału w tym tak ważnym dla nas wysiłku wysiłku.”

BBC - „Istotne jest, aby dostawcy wiadomości odgrywali rolę w walce z dezinformacją. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w pracach nad pochodzeniem C2PA, która może zwiększyć zaufanie odbiorców do wiadomości w czasach, gdy zaufane źródła informacji są ważniejsze niż kiedykolwiek ”.


MICROSOFT - “Istnieje krytyczna potrzeba zajęcia się powszechnym oszustwem w treściach online - teraz doładowanym przez postęp w sztucznej inteligencji i grafice oraz szybko rozpowszechnionym w Internecie. Naszym imperatywem jako naukowców i technologów jest tworzenie i udoskonalanie technicznych i socjotechnicznych podejść do tego wielkiego wyzwania naszych czasów. Jesteśmy podekscytowani metodami potwierdzania i pochodzenia treści online. To zaszczyt współpracować z Adobe, BBC i innymi członkami C2PA, aby wykonać kolejny krok w tej krytycznej pracy.”


TRUEPIC - “Truepic powstał w oparciu o zasadę, że autentyczność mediów oparta na pochodzeniu jest jedynym realnym, skalowalnym długoterminowym rozwiązaniem przywracającym zaufanie do tego, co widzimy online. Jesteśmy głęboko przekonani, że przyjęcie w całym ekosystemie za pomocą otwartego standardu ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej kondycji Internetu. C2PA usprawni dystrybucję na dużą skalę treści cyfrowych o wysokim stopniu integralności, co stanowi istotny krok w przywracaniu wspólnego poczucia rzeczywistości w społeczeństwie.”


Centrum prasowe Microsoft podało - Początkowo członkowie założyciele C2PA będą ściśle współpracować w celu ustalenia podstawowej specyfikacji obejmującej standardowe i powszechne typy i formaty zasobów medialnych, a także sposób, w jaki twórcy i konsumenci mogą „prześledzić pochodzenie i ewolucję nośnika.

CAI buduje system zapewniający pochodzenie i historię dla mediów cyfrowych, dając twórcom narzędzie do zgłaszania autorstwa i umożliwiając konsumentom ocenę, czy to, co widzą, jest godne zaufania. Project Origin ma swoje korzenie w produkcji i dystrybucji wiadomości. Wysiłki koncentrowały się na zwalczaniu dezinformacji w ekosystemie wiadomości cyfrowych poprzez dołączanie sygnałów do treści w celu zademonstrowania jej integralności i udostępnianie tych informacji osobom, które z niej korzystają. Wraz z utworzeniem C2PA, standardy techniczne zostaną ujednolicone, podczas gdy te dwa podmioty będą kontynuować wdrażanie, tworzenie prototypów i edukację w swoich społecznościach.

Projektowanie standardów i technologii, które mogą poświadczać źródło i pochodzenie treści internetowych, jest ważnym krokiem naprzód w rozwiązywaniu rosnących obaw związanych z manipulowaniem i wytwarzaniem wiadomości i informacji.


Światowe Forum Ekonomiczne przeprowadziło niedawno transmisję na żywo z Interpolem, Cloudflare i firmą zajmującą się bezpieczeństwem cybernetycznym, aby omówić nadchodzący program pandemii cybernetycznej, który zdaniem wielu będzie kolejnym krokiem uzasadniającym stworzenie cyfrowego obywatelstwa, aby móc nawet korzystać z Internetu. Dyrektor operacyjny Cloudflare, doradza w zakresie tożsamości cyfrowej / obywatelstwa / cyfrowe ID użytkownikom internetu . Chcesz powiązać wszystko, co robisz w Internecie, z cyfrowym identyfikatorem. Oto COO Cloudfare Michelle Zatlyn mimochodem mówi o 100% bezpieczeństwie, które zostanie użyte do zablokowania każdego w tej kulturze anulowania, z którym się nie zgadza.


Proces:

Tworzymy content

Wysyłamy do potwierdzenia autentyczności za pomocą portalu internetowego

Kontent jest potwierdzany na 3 sposoby zielony, szary, czerwony

treść jest cyfrowo podpisywana przez autora i jego tozsamosc jest potwierdzana cyfrowym ID i zostaje przypisany cyfrowy odcisk

autor dostaje potwierdzenie

kontent jest publikowany


Całość ma trwać bardzo szybko na zasadzie wypełnienia prostego formularza. Potwierdzenie autentyczności wideo o długości do 5 minut będzie zajmowało kilka sekund.


Cyfrowy paszport na Światowym Forum Ekonomicznym

Twój telefon cię podsłuchuje


Facebook - największa agencja wywiadowcza na świecie.

Przechowuje dane w nieskończoność

Buduje profile użytkowników

Śledzi ich ruchy w internecie

Śledzi ich lokalizacje

Dostęp do wiadomości

Liczba użytkowników Facebooka 2.45 billion. 32% globalnej populacji !


Zuckerberg w wiadomościach do swoich kolegów które wyciekły w roku 2004 - https://www.theguardian.com/technology/2012/may/18/mark-zuckerberg-college-messages


Po tym jak 4,000 załączyło swoje maile, zdjęcia i adresy, Zuckerberg napisał do swojego kolegi - . “Ludzie po prostu je podali…nie wiem dlaczego…ufają mi…głupie chuje.” ( "People just submitted it ... I don't know why ... They 'trust me' ... dumb fucks.”)

Cambridge Analityca - https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election


Ponieważ ludzie pisali o negatywnych skutkach po szczepieniach


Parler - parler.com


CIA i współpraca mediów społecznościowych - https://www.cbsnews.com/news/social-media-is-a-tool-of-the-cia-seriously/


663 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page